První česká
Bezpečný prostor pro děti
s potravinovými alergiemi
Zkušební provoz zahájen 🙂
"Dopoledne bez alergenů"
v rámci Global Preschool
Od 1. září 2020 jsme zahájili zkušební dopolední provoz v rámci Global Preschool pro děti s vážnými potravinovými alergiemi. Celé dopoledne probíhá v souladu s našimi zásadami. Provoz je kompletně zbaven všech čtyř život ohrožujících alergenů (mléko, vejce, ořechy, ryby) a po celou dobu je přítomná zdravotní sestra s pohotovostními balíčky.
Přihlášky můžete posílat na adresu gonzales.booking@gmail.com
Prostory bez alergenů

Kuchyň

V naší kuchyni nenajdete žádné alergeny, na které mají děti extrémní alergické reakce nebo s nimi nemohou přijít do kontaktu.

Pro každé dítě, vytvoříme ve spolupráci s rodičem a nutričním terapeutem, vlastní, bezpečný a zdravý jídelníček.

Herna

Děti mají k dispozici velkou hernu uprostřed školky, která je v "zóně bez alergenů".

Na výběru hraček si dáváme záležet tak, aby všestranně podporovaly zdravý vývoj dětí, byly interaktivní a rozmanité.

Zahrada

Součástí školky je zahrada, na které děti najdou zábavné hřiště a malé záhony, na kterých si mohou společně s učiteli vypěstovat drobné plodiny či květiny.

Snažíme se, aby děti přirozenou cestou získávaly pozitivní vztah k přírodě a trávily venku hodně času. Samozřejmě i zde hlídáme, aby se děti nedostaly do kontaktu s alergeny.

Odloučené pracoviště Šumava

Součástí naší školky je odloučené pobytové pracoviště na Šumavě, kde děti mohou trávit čas na čerstvém vzduchu.

Jedná se o chalupu, kde se může Vaše rodina s dětmi ubytovat po individuální domluvě s námi. Ceny se snažíme přizpůsobit tak, aby byly dostupné Vašim finančním možnostem.

Co je cílem?

Naším cílem je , aby i děti s vážnou potravinovou alergií mohly být bez omezení v kolektivu svých vrstevníků a necítily se vyloučeny.

Za důležité považujeme také to, aby se děti se svou alergií průběžně seznamovaly v bezpečném prostředí a dokázaly se pokud možno ochránit i po nástupu na základní školu.

Školka Bez Alergenů není zdravotnickým zařízením, ale místem klidu a míru, kde se mohou děti s vážnou potravinovou alergií přirozeně rozvíjet.

Reference - dodělává se
Zkušební provoz Školky Bez Alergenů
v rámci Global Preschool